นโยบายสำหรับการสมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม สิงห์ทอง.com

 • 1. สิงห์ทอง.com คือ แพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยผู้จำหน่ายสลากจะเรียกเก็บ ค่าบริการสนับสนุน ในการใช้งานระบบเพื่อความสะดวกต่อผู้ซื้อมีดังนี้
 •    1.1 บริการขึ้นเงินรางวัล โดยไม่เรียกเก็บค่าอากรและค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน 48 ชั่วโมง
 •    1.2 บริการตรวจสอบผลรางวัลลอตเตอรี่ด้วยระบบอัตโนมัติ แจ้งผู้ซื้อเมื่อถูกรางวัลทันทีผ่าน line ผู้ซื้อ
 •    1.3 บริการช่วยเหลือและติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 •    1.4 บริการเก็บลอตเตอรี่ฉบับจริงในห้องเก็บรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา
 •    1.5 บริการค้นหาเลขที่ลูกค้าต้องการในแพลตฟอร์ม สิงห์ทอง.com
 • 2. ลูกค้า ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ผ่านทาง สิงห์ทอง.com จะต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • 3. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายจำหน่ายลอตเตอรี่เกินกว่าราคาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด ราคา จำหน่ายลอตเตอรี่ 80 บาทต่อใบเท่านั้น
 • 4. บริษัทขอสงวนเก็บลอตเตอรี่และรักษาลอตเตอรี่ฉบับจริงไว้ที่ทำการของบริษัททุกฉบับ บริษัทมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยโดยตู้นิรภัยในห้องรักษาความปลอดภัยหลังจากที่ผู้ซื้อทำการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ถือว่ากรรมสิทธิ์นั้นตกเป็นของลูกค้าทันที บริษัทมีหน้าที่เป็นผู้เก็บรักษาลอตเตอรี่ไว้เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์นำลอตเตอรี่ที่ผู้ซื้อแล้วไปจำหน่ายหรือทำประการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์อีก
 • 5. ผู้ซื้อมอบหมายให้บริษัทฯเป็นตัวแทนไปขึ้นเงินรางวัลแทน ผู้ซื้อจะได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวนโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังจากที่บริษัทตรวจสอบการถูกรางวัล ทั้งนี้ผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าอากรหรือค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัท ฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ซึ่งเป็นบริการทางบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อ (หากผู้ซื้อไปขึ้นเงินรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเก็บค่าอากรแสตมป์จานวนร้อยละ 0.5 หรือร้อยละ 1 ของเงินรางวัล แล้วแต่ประเภทของลอตเตอรี่นั้นๆ)
 • 6. หลังจากคำสั่งซื้อของลูกค้าสำเร็จแล้วนั้น ลูกค้าจะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้
 • 7. กรณีผู้ซื้อถูกรางวัลที่ 1 ทางบริษัทฯ จัดส่งมอบให้แก่ลูกค้าถึงหน้าบ้าน ณ ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ซื้อ
 • 8. ผู้ซื้อได้อ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม สิงห์ทอง .com และเข้าใจดีแล้วผู้ซื้อยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ทุกประการ ข้อมูลที่ผู้ซื้อได้ยืนยันการสั่งซื้อแล้วนั้นได้ถูกบันทึกเป็นหลักฐานได้ตรวจสอบและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง